Bilgi Formu

*Bu formda verilen kişisel bilgiler, Yeşilyurt inşaat’a bağlı olan kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat edilir ve izin verilir. Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini göndermiş olduğu mail formu üzerinden üyeliğini iptal edebilir.